Reklama
OBCHOD
Obchod
Kontakt
Čističe vzduchu s ProHEPATM filtry
Čističe vzduchu s HEPA filtry
BIONAIRE LC-0760
BIONAIRE LC-1060
BIONAIRE LC-1460
BIONAIRE BAP242
BIONAIRE BAP625
BIONAIRE BAP1300
zpět  

Čističe vzduchu BIONAIRE

BIONAIRE, dnes největší výrobce čističů vzduchu, nabízí širokou paletu čističů vzduchu s dokonalými filtry. Nabízí filtrační systémy ProHepa a HEPA.
Filtr HEPA s nejvyšší účinností (99,97%) je určen pro prostory s požadavkem nejvyšší čistoty.Filtrační systémy HEPA jsou vybaveny odděleným uhlíkovým filtrem, který přispívá k odstranění nežádoucích pachů. Těmito filtry jsou vybaveny modely BAP242, BAP625 a BAP1300.

Filtr ProHEPA spojuje výhody filtru elektretového a filtru HEPA. Účinnost ProHEPA filtrů je 99%. Filtrační systémy ProHEPA jsou vybaveny odděleným uhlíkovým filtrem, který přispívá k odstranění nežádoucích pachů. Těmito filtry jsou vybaveny modely LC-0760, LC-1060 a LC-1460.

Optimální cirkulaci vzduchu při minimálních provozních nákladech zajišťují výkonné ventilátory, které jsou používány ve všech čističích vzduchu, dodávaných firmou BIONAIRE. Ve většině čističů BIONAIRE je zabudován vysoce účinný ionizátor vytvářející lehké záporné ionty.

Čističe vzduchu mají předepsaná schválení pro provoz v ČR (Prohlášení o shodě). Jsou testovány a doporučovány Státním zdravotním ústavem v Praze, Ústavem hygieny UK v Praze a Imunologickým centrem, Mlynářská 4 v Praze.

Záruční doba na všechny typy čističů vzduchu je 2 roky.

Výrobce: BIONAIRE, člen THE HOLMES GROUP

Kombinované zvlhčovače/čističe vzduchu BIONAIRE

Zvlhčovače vzduch řady "C" zvlhčují vzduch chladnou vodní párou. V odpařovacích systémech firmy BIONAIRE produkujících chladnou páru, proud vzduchu prochází přes nasákavé mnohovrstvé vložky s antibakteriální a demineralizační úpravou. Ve vložkách se dále zachycují další nečistoty z vody.
Tyto zvlhčovače jsou zvláště vhodné tam, kde je třeba vyššího zvlhčovacího výkonu, do větších prostor, nebo tam, kde je dávána přednost zvlhčování chladnou parou. Přístroje s chladnou parou jsou méně vhodné pro osoby trpící některými druhy alergií.

Přístroje mají ochlazovací efekt a pracují jako vysoce účinné čističe vzduchu.

Proč používat čističe vzduchu

V průběhu jediného dne se až 20 000 krát nadechneme. Spotřebujeme více než 15 kg vzduchu. Je to mnohokrát více než množství vody a potravin za stejnou dobu. Zamysleme se! Jaký je vzduch, který dýcháme? Jaký je vzduch, který dýchají naše děti!

Kdysi bylo jednoduché otevřít okna a získat zásobu čistého, zdravého vzduchu, ale dnes je to pro stav znečištění venkovního prostředí minulostí. Také vzhledem ke stále vzrůstajícím cenám energií šetříme teplem a izolujeme budovy, utěsňujeme okna.

Nepříznivým důsledkem těchto opatření je, že se v našich domovech i na pracovištích hromadí nebezpečné znečišťující látky ze syntetických materiálů používaných v interiérech, z čistících přípravků, pracích prášků, dále výtrusy plísní, zbytky roztočů, částice zvířecí srsti, pyly, bakterie, domácí prach.

Vzduch uvnitř budov bývá znečištěn až stonásobně více než ovzduší velkých průmyslových měst. Cizorodé látky vážně ohrožují zdraví. A protože více než devadesát procent našeho času trávíme v budovách, je to určitě vážný důvod ke znepokojení. Chraňme své zdraví.

Deset rad pro správný výběr a používání Deset rad pro správný výběr a používání čističů vzduchu

Zpracováno podle Manuálu prevence v lékařské praxi, kapitola Čističe vzduchu, autorka MUDr. A. Lajčíková, Státní zdravotní ústav v Praze.

1. Vhodně zvolený a správně používaný čistič vzduchu zachytí domácí prach, pyl, výtrusy plísní, bakterie, zbytky roztočů, části zvířecí srsti, smog a řadu dalších alergenů. Usnadní a zpříjemní pobyt v interiéru alergikům, astmatikům, lidem s častým onemocněním horních nebo dolních cest dýchacích a všem, kteří chtějí preventivně udělat něco pro své zdraví.

2. Kriteria dobrého a výkonného čističe vzduchu:

  • protiprašná účinnost 80 % a více
  • vzduchový výkon musí být min. 1-1,5x vyšší než objem místnosti
  • hlučnost 40 dB(A) a méně

3. Při výběru čističe vzduchu platí: jedna místnost - jeden přístroj. Čističe vzduchu plní svoji funkci pouze v uzavřené místnosti. Instalace není vhodná do místností průchozích a trvale neuzavřených.

4. U čističů vzduchu je důležitý ionizátor, který obohacuje vzduch o lehké záporné ionty a zvyšuje čisticí účinek.

5. Čistič vzduchu musí mít indikátor zanesení filtru, který uživatele upozorní na výměnu filtru. Doporučujeme filtry raději měnit častěji, nejlépe po půl roce provozu.

6. Čistič vzduchu by měl být v provozu trvale nebo alespoň po dobu pobytu osob v místnosti. Provoz kratší než jednu hodinu je nedostatečný.

7. Čistič vzduchu nedoporučujeme umístit na zem, pod strop nebo do těsné blízkosti okna a dveří, aby nedocházelo k nadměrnému přisávání usazených nečistot.

8. Optimální umístění je ve střední vzdálenosti mezi oknem a dveřmi na stěně nebo na vhodné poličce či skříňce.

9. Výústek čistého vzduchu má vždy směřovat do dýchací zóny.

10. Před nákupem doporučujeme prostudovat návod k použití. Návod musí být v českém jazyce.

 

Úvod
Ceník